Πρόγραμμα Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Κηπουραίων

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 05:34

Πρόγραμμα Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στην Ιερά Μονή Κηπουραίων

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΗΠΟΥΡΑΙΩΝ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ ὅτι και ἐφέτος θά ἑορτασθῆ μετά πάσης λαμπρότητος καί μεγαλοπρεπείας, ἡ Ἱερά Πανήγυρις τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τό κάτωθι Πρόγραμμα :

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 - 9 - 2015
ΩΡΑ 6.30 μ.μ. θ'α ψαλ~?η ]ο Μικρ'ος ] Εσπεριν'ος.

ΩΡΑ 7.00 - 8.00 μ.μ. θα προσφερθῆ Μοναστηριακή Τράπεζα

ΩΡΑ 8.00 μ.μ. Μ'εγας [ Εσπεριν'ος τ~ης ]εορτ~ης κα'ι [εν συνεχε'ια
Ὄρθρος – τελετή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και θα ὁλοκληρωθῆ μέ τήν θεία λειτουργία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ