Εκδήλωση για την "Φωτοκατάλυση & τις Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας" από το ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 07:19

Εκδήλωση  για την "Φωτοκατάλυση & τις  Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας" από το ΤΕΙ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πειραματικού φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα του Τμήματος,

διοργανώνει εκδήλωση-παρουσίαση με θέμα:
«Φωτοκατάλυση – Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας σε Φυσικοχημικές Διεργασίες».
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δρ. Δημήτριος Τσούκλερης, επιστημονικός συνεργάτης
του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ειδικός στα θέματα νανοτεχνολογίας και φωτοκατάλυσης ενώ θα προλογίσει ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Καθηγητής Κος Ιωάννης Σαμαράς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:15 στο Αμφιθέατρο Β του Κτιρίου Β (είσοδος επί της Λεωφ. Αντ. Τρίτση).